Freelancen en de MKB winstvrijstelling

Freelancers die als ZZP'er aan de slag gaan, kunnen in veel gevallen gebruik maken van de MKB winstvrijstelling.

De MKB winstvrijstelling is een belastingvoordeel dat geldig is voor zelfstandige ondernemers. Freelancers met een VAR-WUO (Winst uit onderneming), worden door de belastingdienst als ondernemers gezien.

Voor 2015 betekent dit dat je 14 % van je ondernemingswinst mag aftrekken, alvorens je hier belasting over betaald. Dit is uiteraard zeer aantrekkelijk.

Het verdient dus aanbeveling om te onderzoeken of je als ZZP'er met een VAR-WUO kunt gaan freelancen. Dat kan als de belastingdienst jou als ondernemer ziet en je een VAR-WUO verstrekt.

Tevens moet je voor jezelf nagaan of je ook als ZZP'er wilt gaan freelancen. Hierbij moet je je afvragen of je inderdaad als zelfstandig ondernemer de nodige ondernemingsrisico's wilt lopen, waaronder geen recht op WW en/of WAO. Wil je dat niet, dan kun je via een TAO of 0-uren contract aan de slag gaan, waarbij je dit risico niet loopt. Helaas gaat dan de MKB-vrijstelling voor jou niet op.