Freelance TAO of 0-uren contract

Als je wilt Freelancen en kiest voor de TAO of 0-uren contract vorm, dan is onderstaande informatie voor jou van belang.

TAO is de afkorting van Tijdelijke Arbeidsovereenkomst. Iemand die als Freelancer gaat werken via een TAO of 0-uren contract is voor de buitenwereld (belastingdienst, UWV) een gewone werknemer. Als je de stap naar Freelancer wilt maken lijkt dit qua gevoel niet 'echt'. Je bent uiteindelijk gewoon weer werknemer. Toch is dat gevoel niet terecht. Je kiest namelijk voor een tussenvorm, waarbij je wel degelijk het risico loopt dat je zonder opdracht komt te zitten, maar waarbij je - als compensatie voor dit risico - betaald krijgt in de vorm van 'gewerkte uren x tarief'. Zo kom je aan een bruto-inkomen dat je in een vaste baan nooit gekregen zou hebben.

Let wel op, dat sommige intermediairs je een aangepaste vorm willen aanbieden. Je krijgt dan bijvoorbeeld een vrij laag uurtarief in ruil voor een doorbetaling (in de vorm van een minimum inkomen) in het geval de opdracht eindigt. Hoe meer zekerheden, hoe minder je uurtarief en uiteindelijk komt dit vaak neer op een soort vastdienstverband, waar je juist vanaf wilde.

Een zuivere en eerlijke TAO

Een bedrijf of intermediair, die een zuivere TAO met jou aangaat:

Ze helpen je wellicht om nieuwe opdrachten te vinden, maar geven geen zekerheid qua inkomen als dat niet lukt. Bij een goede intermediair houden de verplichtingen van beide kanten op als de opdracht eindigt.

Hoe werkt het ?

Ofwel je vindt zelf een opdracht en gaat met een intermediair in zee, die jou onder een TAO of 0-uren contract in dienst neemt. In dit geval heeft de intermediair slechts recht op een bescheiden vergoeding voor de geboden diensten. Hij maakt namelijk je contract met de eindklant op, doet een stuk administratie en betaalt jouw loon, terwijl hij nog van de eindklant betaald moet krijgen.

Het kan ook zijn dat de intermediair voor jou de opdracht vindt en vraagt of hij je mag inzetten voor deze opdracht. In dat geval hebben ze voor jou de opdracht gevonden en mogen ze voor die dienst uiteraard ook een vergoeding, vaak in de vorm van een marge, ontvangen.

In beide gevallen spreekt de intermediair met jou een uurtarief af en wordt je betaald aan de hand van het 'tarief x gewerkte uren'. Zelf regelt de intermediair zijn marge door jou voor een hoger bedrag bij de (eind)klant weg te zetten.

Wat je ook moet weten is, dat er soms meerdere partijen in de 'keten' zitten, die allemaal een stukje 'mee-eten'. Dat is niet erg zolang jij tevreden bent met het jouw geboden tarief. Freelancen is ondernemen en dat betekent 'leven en laten leven'. Een intermediair mag ook iets verdienen, maar probeer op een eerlijke manier een goed tarief te onderhandelen.

Anders dan bij een ZZP'er, waarbij tarief x gewerkte uren ook daadwerkelijk (bruto) wordt uitbetaald en de ZZP'er zelf een aanslag krijgt voor de inkomstenbelasting, geldt voor iemand die via een TAO in dienst is, dat de intermediair alle kosten, die hij als werkgever wettelijk verplicht moet afdragen, van het bruto bedrag (tarief x uren) aftrekt, alvorens hij dit bedrag (netto) uitbetaalt.

Een voorbeeld (percentages over 2013)

Stel je hebt een tarief van €50 en werkt 140 uur in een bepaalde maand.

Een ZZP'er factureert €7000 euro plus 19 % btw en krijgt dit bedrag op zijn ondernemersrekening. De btw moet weer afgedragen worden en de belastingdienst zal ook deze ondernemer aanslaan voor 5,65 % voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (over een maximum van €33.427 per jaar). Een ZZP'er is niet in loondienst en betaalt geen loonbelasting. In plaats daarvan krijgt hij een grote aanslag voor de inkomstenbelasting en draagt dit rechtstreeks aan de belastingdienst af.

Iemand die via een TAO of 0-urencontract werkt factureert niets, maar geeft zijn uren door aan de intermediair, die met hem de TAO heeft gesloten en waar hij voor de duur van het contract in dienst is. Deze intermediair moet in dit geval rechtstreeks 7,75 % van het loon inhouden voor de zorgverzekeringswet (over een maximum van €33.427 per jaar). Dat percentage is wettelijk hoger voor werknemers dan voor ZZP'ers.

Ook zal de intermediair de werkgeverslasten voor WW en WAO inhouden van het bedrag van €7000 euro uit het voorbeeld.

Tevens zal de intermediair de loonbelasting inhouden.

Je krijgt dan maandelijks meteen een nettobedrag uitgekeerd, waarin je belastingen al zijn verwerkt. Als je dan jaarlijks je inkomstenbelastingformulier invult, dan is - anders als bij een ZZP'er - het meeste al ingehouden en zul je afhankelijk van zaken als hypotheekrente etc. nog een klein bedrag terugkrijgen of moeten bijbetalen. De door de intermediair ingehouden loonbelasting is niets anders dan een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Een goede intermediair houdt alleen datgene in, wat hij wettelijk verplicht moet afdragen en dat is inclusief de werkgeverslasten. Zou hij dat laatste niet doen, dan zou hij er zelf geld op toe moeten leggen.

Voordelen en nadelen van een TAO

Vergeleken met de ZZP-vorm heeft ook TAO-vorm zijn voor en nadelen, die je kunt zien in een een handig overzicht op de site van Freelance-IT.

In het kort zitten de voordelen hem voornamelijk in de uitkeringssfeer - door het UWV - bij WW en WAO. Ook het gemak dat je administratie geregeld wordt is een voordeel. Nadelen zitten hem vooral in het moeten betalen van de premies voor WW en WAO en dat de belastingvoordelen zich beperken tot wettelijk toegestane vergoedingen voor werknemers, zoals een reiskosten en/of studiekostenvergoeding.

Een groot voordeel van een TAO of 0-uren contract is het feit dat je via het UWV gewoon valt onder de WW en WAO regelingen, die ook voor de vaste werknemers gelden. Je betaalt hier via de intermediair namelijk ook premies voor, dus heb je ook recht hierop. Het maakt daarbij niet uit of je vanuit een vaste baan bent gaan freelancen in de TAO-vorm of dat je van het freelancen in de TAO-vorm weer zou overstappen naar een vaste baan. Voor het UWV is hiertussen namelijk geen verschil.

De precieze rechten kun je nalezen op de site van het UWV en/of bij Wikipedia, maar globaal komt het hier op neer:

Je hebt recht op WW als men de afgelopen 36 weken, minimaal 26 weken hebt gewerkt. Voor de WW heb je recht op minimaal 3 maanden en ten hoogste 38 maanden. De duur van de uitkering hangt af van het arbeidsverleden. Heb je in de vijf jaar voor het jaar waarin je werkloos wordt vier jaar of meer gewerkt, dan heb je recht op 2 maanden lang 75 % van het dagloon en daarna 70 % van het dagloon. Werk je al 20 jaar, dan kun je op 3 + 20 = 23 maanden WW rekenen.

Belangrijk is het begrip dagloon. Dit is €188,88 per dag ofwel circa €49.297 per jaar. Je betaald slechts WW en WAO premies over maximaal deze inkomsten. Dat betekent dat je ook een maximale uitkering krijgt van 75 % cq. 70 % over dit bedrag bij WW.

De WAO heet tegenwoordig WIA en het gaat te ver om dit hier uit te leggen. Belangrijk om te weten is echter dat een Freelancer in de TAO-vorm dezelfde rechten heeft als een medewerker in een vaste baan.