Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

VAR staat voor Verklaring Arbeidsrelatie en met name de VAR-WUO (VAR-winst uit onderneming) is voor een freelancer interessant.

De VAR vraag je aan bij de belastingdienst en die bepaalt aan de hand van jouw aanvraagformulier welke soort VAR je krijgt toegewezen.

De mogelijke toewijzingen zijn 'Loondienst', 'VAR-RUO' (Resultaat Uit Overige werkzaamheden) of 'VAR-WUO' (Winst Uit Onderneming)

Pas bij een VAR-WUO ben je - voor dat jaar - een ondernemer of ZZP'er. Beslist men anders en krijg je bijvoorbeeld een VAR-RUO, dan erkent men je niet als ondernemer. Je zult dan als je als Freelancer wilt gaan werken via een andere vorm zoals de TAO of het nul-uren contract kunnen gaan werken.

Een VAR was tot voor kort geldig voor een jaar en moest elk jaar opnieuw door iedereen worden aangevraagd. Sinds 2009 wordt een eenmaal verleende VAR in veel gevallen automatisch elk jaar verlengd, waarbij je de verplichting hebt om gewijzigde situaties door te geven aan de belastingdienst.

De VAR-vragen op grond waarvan de belastingdienst zich een beeld vormt of jij als ondernemer gezien kunt worden komen neer op zaken als:

Een ZZP'er zal geen personeel in dienst hebben en dit is ook niet noodzakelijk voor de erkenning als ondernemer. Je hoeft dus echt niet aan alle eisen te voldoen, maar de belastingdienst moet wel een duidelijk beeld hebben, dat jij een echte ondernemer bent en dat je werkzaamheden niet een 'verkapt dienstverband' zijn.

Heb je eenmaal een VAR-WUO, dan ziet niet alleen de belastingdienst je als ondernemer, met enkele fiscale voordelen die daarbij horen, maar ook voor het UWV ben je dan in principe een ondernemer. Dat betekent dat je geen premies voor WW en WAO hoeft af te dragen, maar ook dat je geen recht hebt op een uitkering in geval van werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.