Freelance ZZP

Als je wilt Freelancen en kiest voor de ZZP vorm, dan is onderstaande informatie voor jou van belang.

ZZP is de afkorting van Zelfstandige Zonder Personeel. Een ZZP'er is een ondernemer, die zoals elke ondernemer opdrachten uitvoert voor zijn klanten. Hij of zij kiest er echter voor om geen personeel aan te nemen en elke opdracht zelf uit te voeren.

Belangrijk is, dat je kunt willen kiezen voor de ZZP vorm, maar dat de buitenwereld en dan met name de belastingdienst je ook als ondernemer moet erkennen. Hiertoe moet je een VAR-aanvraag (Verklaring Arbeidsrelatie) indienen bij de belastingdienst. Aan de hand van een 24-tal vragen, die verschillend gewicht hebben, zal de belastingdienst inschatten of jij als ondernemer gezien kunt worden.

Ziet men je als ondernemer, dan ontvang je een VAR-WUO (VAR-winst uit onderneming). Pas dan ben je - voor dat jaar - een ondernemer of ZZP'er. Beslist men anders en krijg je bijvoorbeeld een VAR-RUO (VAR-resultaat uit overige werkzaamheden), dan erkent men je niet als ondernemer. Je zult dan als je als Freelancer wilt werken via een andere vorm zoals de TAO of het nul-uren contract kunnen gaan werken.

Heb je eenmaal een VAR-WUO, dan ziet niet alleen de belastingdienst je als ondernemer, met enkele fiscale voordelen die daarbij horen, maar ook voor het UWV ben je dan in principe een ondernemer. Dat betekent dat je geen premies voor WW en WAO hoeft af te dragen, maar ook dat je geen recht hebt op een uitkering in geval van werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Alles in een overzicht

In een handig overzicht op de site van Freelance-IT kun je de voor- en nadelen naast elkaar zien.

Voordelen zitten hem voornamelijk in belastingvoordelen, niet hoeven te betalen voor WW en WAO-premies e.d. Nadelen zitten hem vooral in het niet verzekerd zijn voor WW en WAO en het moeten bijhouden van een boekhouding.

Durf je de stap als ZZP'er nog niet aan, kies dan voor Freelancen via een TAO of 0-uren contract. Je bent dan toch freelancer, maar met minder risico en minder belastingvoordelen.

In het verleden betekende het feit dat de belastingdienst je als ondernemer zag nog niet persé dat het UWV dat ook deed. Met invoering van de VAR in 2005 was dat ook nog niet helemaal duidelijk. Tegenwoordig hoor je hierover geen signalen meer en zitten de instanties kennelijk op één lijn.