Vergelijking freelance vormen

In de onderstaande tabel vind je zoveel mogelijk de verschillen tussen twee vormen van freelancen en een normaal loondienstverband.

De twee vormen van freelancen zijn ZZP (Zelfstandige zonder personeel). In deze vorm begin je je eigen bedrijf als eenmanszaak met de daarbij behorende fiscale voordelen en ondernemersrisico's.

De andere vorm is een TAO (Tijdelijke Arbeidsovereenkomst) of 0-uren (nul uren) contract. In deze vorm ben je voor de formele instanties gewoon in loondienst zonder een vast contract. Je spreekt echter wel een uurtarief aan en krijgt betaald naar het aantal uren dat je werkt per maand.

Een meer uitgebreide uitleg vind je ook op deze site, zie hiervoor het menu.

Wat je wilt weten

ZZP (zelfstandige zonder personeel)

TAO of 0-uren contract

Loondienst

Naam Contract

Overeenkomst tot opdracht Tijdelijk Arbeidsovereenkomst Arbeidscontract voor onbepaalde tijd

Tarief dat je afspreekt

Uurtarief of tarief voor de totale klus Uurtarief Brutoloon

Wat ontvang je ?

(Uren x tarief) + 0,19% BTW Uren x tarief minus werkgeverskosten minus loonbelasting en UWV premies Nettoloon

Wat betaal je later daarover ?

BTW en inkomstenbelasting Niets, je ontvangt na aftrek van kosten een nettoloon Niets, je ontvangt een nettoloon

BTW teruggave

Mogelijk over zakelijke kosten Niet mogelijk Niet mogelijk

Studiekosten en andere arbeidsgerelateerde kosten

Aftrekbaar in de boekhouding als zakelijke kosten Na afspraak mogelijkheden voor bruto inhouding en netto uitbetaling Na afspraak betaalt je baas meestal deze kosten volledig

Te betalen wettelijke premies zelfstandige /werkgeversdeel

Ziektekostenpremie zelfstandigen Ziektekostenpremie, werkgevers premies voor WIA en WW Geen; Werkgever betaalt de werkgeverspremies

Te betalen belasting

14 % van de winst is vrijgesteld van belasting, daarna inkomstenbelasting volgens de belastingschijven Loonbelasting is al ingehouden, zodat inkomstenbelasting vaak zelfs teruggave is Loonbelasting is al ingehouden, zodat inkomstenbelasting vaak zelfs teruggave is

Ondernemersaftrek

ja nee nee

Startersaftrek

de eerste 3 jaar nee nee

Verzekerd voor WIA (arbeidsongeschiktheid)

Nee, wel prive te verzekeren Ja, via de afgedragen UWV premies Ja, via de afgedragen UWV premies

Verzekerd voor WW

Nee, moeilijk of niet te verzekeren Ja, volgens de UWV regels Ja, volgens de UWV regels

Wanneer krijg je je geld ?

Vaak 30 dagen na het sturen van de factuur, dus ongeveer 30 dagen na de laatste werkdag in de maand Vaak snel nadat je de urenstaat hebt ingeleverd, dus circa een week na de laatste werkdag in de maand Vaak op de 15e of de 23e van de maand waarin je nu nog uren maakt

Vakantiegeld

Nee Nee, zit al in je uurtarief verwerkt Meestal 8% uitbetaald in de maand mei bij een heel jaar gewerkt

Administratieve verplichtingen voor de belastingdienst en UWV (sociale verzekering)

Een VAR aanvragen bij de belastingdienst.

Zeer belangrijk is dat een VAR-WUO wordt toegekend.

Zie VAR-WUO (belangrijkste zijn:)

  • minimaal 1225 uur/jaar
  • minimaal 3 werkgevers/jaar
  • geen gezagverhouding
  • ondernemer loopt risico
Geen, behalve je inkomstenbelasting voor 1 april indienen Geen, behalve je inkomstenbelasting voor 1 april indienen

Overige verplichtingen voor de belastingdienst

Nette en duidelijke boekhouding Geen Geen

Overige vaak gevraagde verplichtingen

  • Bedrijfs-aansprakelijkheids verzekering
  • Inschrijving bij Kamer van Koophandel
  • Accountants-verklaring
  • Bedrijfs-rechtsbijstands verzekering
Geen Geen