Freelance Tarieven

Als er één ding is dat Freelancers willen weten, is het welk tarief ze kunnen vragen. Het tarief speelt niet alleen mee in de beslissing of iemand daadwerkelijk de stap naar freelancer maakt. Het tarief blijft ook een ervaren freelancer bezig houden.

Een goed antwoord op de vraag wat je als freelancer moet vragen is helaas niet te geven. Het tarief zelf is puur een kwestie van vraag en aanbod. Het is afhankelijk van jouw kennis, de schaarste daarvan en wat het bedrijf wil en kan betalen. Wel zullen we op de site van freelance-it uitgebreid uitleg geven over wat je overhoudt van je tarief in een freelance opdracht. Zo kun je beter bepalen wat voor tarief je moet vragen als freelancer. We leggen we uit wat je netto overhoudt van het tarief dat je afspreekt.

Om dit goed te kunnen schetsen hebben we - met dank aan o.a. de site van de belastingdienst - een rekenvoorbeelden uitgewerkt. Hiervoor is gekozen voor een brutosalaris van €7000 bruto per maand. In dit voorbeeld zullen we de verschillen tussen een vaste baan, een TAO of 0-urencontract en een ZZP'er duidelijk maken. Het is taaie kost, maar dan weet je wel precies hoe het werkt. Wat we in (helaas veel) woorden vertellen, kun je ook in een handig schema ZZP, TAO of loondienst nog eens naast elkaar zien staan. Bovendien kun je zelf met de cijfers spelen om te kijken wat je netto overhoudt in salarisberekening 2015.

Belangrijk om als Freelancer te weten

Belangrijk is dat iemand die een TAO of 0-uren contract afsluit, wettelijke gezien een vast dienstverband heeft (voor de duur van het contract) met wat men vaak noemt een intermediair. Bedenk dat hierbij de 'werkgeverskosten' door de freelancer moeten worden opgebracht. De intermediair zou namelijk anders kosten moeten gaan betalen, terwijl hij daar niet voor gecompenseerd wordt.

Bij een vast dienstverband heeft de werkgever deze kosten ook, maar daar houdt hij rekening mee bij bepaling van het bruto loon dat hij je aanbiedt. Dat zal in de praktijk beduidend lager zijn dan een freelancer geboden wordt.

Hieronder maken we zaken - in helaas veel tekst - duidelijk.

Een Vaste Baan

Een werkgever waarbij jij in een vaste baan zit is naast het brutoloon van €7000 nog €955,33 kwijt aan werkgeverslasten. Dit is op een aparte pagina werkgeverslasten gespecificeerd.

Een werkgever waar je een vaste baan hebt weet dat hij je bij een brutoloon van €7000 euro dus ruim 13,5 % meer moet betalen. Daar houdt hij rekening mee als hij jouw brutoloon bepaalt.

Tijdelijke Arbeids Overeenkomst (TAO)

Heb je een TAO of 0-urencontract dan ben je voor de duur van het project - voor de belastingdienst en de rest van de buitenwereld - in loondienst. De intermediair die jouw salaris uitbetaalt, zal dus ook deze loonkosten als werkgever moeten betalen aan het UWV. Aangezien jij een tarief afspreekt en de intermediair daar alle kosten van moet betalen, komen deze kosten uiteindelijk ten laste van jouw verdiend bedrag van 'uren x tarief'.

Zit je in een TAO, dan spreek je dus een uurtarief af. Als dat €50 is en je werkt 140 uur, dan genereer je als freelancer €7000 in een maand. De intermediair heeft echter die extra kosten van €955,33 en kan jou dus maar een brutoloon van €6044,67 per maand uitbetalen. Dat lijkt ongunstig, maar als je €50 per uur als freelancer kan verdienen, dan krijg je nooit €7000 in een vaste baan. Dit voorbeeld is dan ook alleen bedoeld om de kostenstructuur uit te leggen.

Zelfstandig Zonder Personeel (ZZP)

Freelancers die via een VAR-WUO (Verklaring Arbeidsrelatie Winst Uit Onderneming) werken hebben niets met werkgeverslasten te maken. Zij hebben geen werknemers relatie met een werkgever en zijn ondernemer in de echte zin van het woord. Ze worden ook vaak ZZP'ers (Zelfstandige Zonder Personeel) genoemd. Ze krijgen de 'uren x tarief' compleet uitbetaald en de belastingdienst zal per aanslag inkomstenbelasting met ze afrekenen. Ze betalen geen premies voor werknemersverzekering en hebben daarom ook geen recht op een WW- of WAO-uitkering.

Voor een ZZP'er zijn er dus niet de werkgeverslasten. Wel is er de inkomensafhankelijke bijdrage in de ZVW (zie punt 6 werkgeverslasten) tegen een overigens afwijkend (lager) percentage van 5,65 % over het maximum (van €2785,58) hetgeen overeenkomt met €157,38 per maand. Hier zit er geen werkgever tussen en de belastingdienst zal dit dus ook per aanslag opleggen.

Een ZZP'er heeft als bijkomend voordeel, dat hij 12 % van zijn winst mag aftrekken en dat hij slechts over het restant belasting betaalt. Tevens komt hij in aanmerking voor zelfstandige aftrek (en de eerste 3 jaar voor startersaftrek). De zelfstandige aftrek is minimaal €4602 per jaar (is €383 per maand) en kan oplopen indien de winst lager is dan €59.810 per jaar.

Een ZZP'er zal bij 140 uur x €50 in eerste instantie €7000 op zijn bankrekening krijgen. Feitelijk zelfs €8330 (namelijk inclusief 19 % btw). Daar de btw toch weer moet worden afgedragen, blijft die €7000 over als winstbedrag (uitgaande van €0 aan bedrijfskosten). Van deze €7000 wordt de zelfstandige aftrek afgetrokken, waardoor de ZZP'er een (maandwinst) van €6617 overhoudt. Daarvan is 12 % belastingvrij, zodat over €5822,96 als brutoloon belasting en premies worden betaald.

Netto

Bij een vaste baan met een salaris van €7000 bruto per maand, betaal je over €7215,88 loonbelasting en premies. Netto houd je hier €4142,67 van over. Verder krijg je nog vakantiegeld in mei (8 % over je nettoloon, waarvan je 52 % belasting moet betalen bij deze tarieven). Mogelijk krijg je reiskostenvergoeding van je baas en wordt er wat aan je pensioen gedaan, wat wel betekent dat je netto ook minder overhoudt. Waar vindt je echter een baan voor €7000 bruto per maand ?

Bij een TAO met 140 uur * €50 breng je €7000 per maand binnen. Na aftrek van de werkgeverskosten houdt je hier €6044,67 bruto per maand van over. Netto is dit uiteindelijk €3683,95 per maand. Geen vakantiegeld. Wel mogelijkheden om je reiskosten van je bruto af te laten halen en netto uit te keren. Van de 19 ct/km houdt je dan netto ongeveer de helft effectief over.

Bij ZZP met 140 uur * €50 ga je over €5822,96 belasting betalen en houdt je netto €4709,68 over per maand rekening houdend met de €157,39 aan zvw-bijdrage. Geen vakantiegeld. Wel weer mogelijkheid om reiskosten van je winst af te halen, waardoor je er effectief netto de helft van overhoudt. Wel ondernemersrisico, waardoor je zonder opdracht ook daadwerkelijk €0,00 verdient.

Zie ook Salarisberekening 2015 voor een schematisch overzicht.

Pensioen

Bij bovenstaande berekening hebben we het pensioen buiten beschouwing gelaten. De grondslag voor werknemersverzekering = brutoloon + door werkgever betaalde pensioenpremie - door werknemer betaalde pensioenpremie. Hier is een verschil tussen een vaste baan en een TAO of 0-uren contract en een ZZP'er.

Voordeel van een vaste baan is, dat de werkgever vaak bijdraagt aan jouw pensioen. Hij stort dan in jouw pensioenfonds, maar het bedrag wordt wel bij je grondslag voor premies geteld en daardoor zal je iets meer belasting betalen. Anderzijds is het vaak zo dat je zelf een gedeelte van je brutoloon in het pensioenfonds moeten storten. Daardoor wordt de grondslag lager, waardoor je weer minder premies en belasting betaalt.

Voor iemand met een TAO of 0-urencontract en voor een ZZP'er is er geen pensioen geregeld en we gaan voor de verdere berekening dus even uit van brutoloon = grondslag voor premies werknemersverzekering. Zij kunnen bij een verzekeringsmaatschappij of bank iets voor zichzelf regelen.