Salarisberekening 2015

In de onderstaande tabel kun je berekenen wat je netto overhoudt van je salaris in een vaste baan. Je kunt dit vergelijken door het freelance tarief en het aantal uren per maand in te geven voor een TAO of ZZP verband.

Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de aspecten, die hierbij komen kijken.

Gezien de complexiteit van een loonberekening, moet men de bedragen als een - vrij goede - indicatie zien.

Wij staan open voor suggesties om deze berekening nog beter te maken.

Een meer uitgebreide uitleg van de werkgeverslasten etc. vind je elders op deze site, zie hiervoor in het menu Freelance Tarieven

Vul de volgende drie gegevens in, beweeg de muis weg en bekijk het resultaat

Maandloon (vaste baan)
Freelance Tarief in euro per uur:
Aantal uren/maand:

Resultaat:

berekening vaste baan:

freelance via TAO:

freelance via ZZP:

berek.kolom resultaat kolom berek.kolom resultaat kolom berek.kolom resultaat kolom
Brutoloon: Uren * Tarief ZzpUren * Tarief
Zvw-premie Werkgeverslasten: Ondernemersaftrek
Subtotaal: Subtotaal:
Zvw-premie 14 % MKB-vrijst.
Loon voor LB/PVV: Loon voor LB/PVV: Winst voor IB:
Loonbelasting en premies: Loonbelasting en premies: Inkomstenbelasting:
=============+ =============+ =============+
Netto maandloon Vaste baan: Netto freelance TAO maandloon: Netto inkomsten ZZP maandloon:
Vakantiegeld levert omgerekend op: Zvw aanslag ondernemers:
=============+ =============+ =============+
Generaal totaal Vaste Baan: Generaal totaal TAO: Generaal totaal ZZP:

Kijk hoe je freelancer kunt worden op:         www.freelance-it.nl

De salarisberekening is gebaseerd op de belastingtarieven van 2015; Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.