Tekort aan hoogopgeleiden

bron: Telegraaf 18 okt 2010 door Edwin van der Schoot

AMSTERDAM - De Nederlandse economie loopt vast door een nijpend tekort aan goed opgeleid personeel. Het gaat vooral om computerdeskundigen en technici.

Binnen enkele jaren kan dat tekort volgens het zwartste scenario oplopen tot 300.000 man. Het probleem komt bij ons veel sneller en harder naar voren dan bij buurlanden.

Dat schrijven zeven kopstukken uit wetenschap en bedrijfsleven in een brandbrief, gericht aan politiek en bedrijfsleven. Ze wijzen erop dat het bedrijfsleven hier niet goed op is voorbereid.

De opstellers van de brief zijn: de hoogleraren Jan Latten en Fred Zijlstra, Ido Shikma en Wouter Vlasblom, directeur personeelszaken van respectievelijk IBM en Siemens Nederland en hun collega Paul-Peter Feld van Xerox, generatie-psycholoog Aart Bontekoning en Robin van Barneveld van adviesbureau Boom & Bos.

De vergrijzing zal in 2020 een tekort tot 300.000 werknemers veroorzaken volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor zullen ook minder talentvollen moeten worden ingeschakeld en mensen die dreigen uit te vallen binnenboord moeten worden gehouden, stellen de zeven. Ook gaan steeds meer 60-plussers aan het werk. Werkgevers zullen veel meer aandacht aan welzijn en productiviteit van deze mensen moeten gaan geven dan ze nu doen. Een derde uitdaging ligt volgens de briefschrijvers in het groeiend aantal ZZP'ers, kleine zelfstandigen.